WERNER DA ROSA, C.; BECKER DA ROSA, ÁLVARO. Ensino da Física: tendências e desafios na prática docente. Revista Iberoamericana de Educación, v. 43, n. 1, p. 1-12, 25 may 2007.